Recursos de formació en noves tecnologies

L'Ajuntament de Rubí us facilita una guia amb material d'autoformació per a tota la ciutadania que estigui interessada a aprendre els nous camps de la tecnologia i la comunicació.

Autoformació

1. Introducció a la informàtica

Curs d'iniciació a la informàtica bàsica amb explicacions molt clares i amb exemples, exercicis i qüestionaris. El continguts o temes del curs són: parts de l'ordinador, el ratolí, el teclat, l'escriptori, icones i barra de tasques, treballar amb finestres, barra de menús i barra de tasques, arxius i carpetes.

1.1 Interfície gràfica

Per consolidar i practicar el coneixement de l'escriptori, el funcionament de carpetes i arxius, treballar amb els botons de control i els menús de les finestres o l'estructura de carpetes i l'explorador.

1.2 Ús d'arxius i carpetes

Per reforçar els conceptes i l'ús de les carpetes: com crear una carpeta, com guardar o traspassar arxius entre carpetes o canviar-li el nom.

1.3 Iniciació a la informàtica

Menys exhaustiu que el primer, però serveix de repàs i per ampliar i practicar alguns aspectes. Hi ha exercicis per practicar amb el ratolí o amb el processador de textos, i es fa una introducció a les aplicacions multimèdia.

1.4 Aprendre a escriure amb l'ordinador

Tutorial per conèixer a fons el teclat i agafar pràctica en l'escriptura de textos.

2. Navegació per Internet

Tutorial d'introducció a Internet, des de què és Internet i una plana web a l'ús del navegador, amb el funcionament de la barra d'eines, la caixa d'adreces, etc...

2.1. Activitats a Internet

Tutorial per consolidar la navegació per Internet amb exercicis pràctics per veure què es pot fer amb Internet i aprendre a trobar la informació que busquem.

Material formatiu de l'ACTIC ( Acreditació de competències en tecnologia i comunicació)

Es tracta de materials corresponents al nivell bàsic de l'ACTIC, pensats per a usuaris amb una alfabetització digital elemental i unes competències mínimes en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Us podeu descarregar el material aquí.

Guies

Altres recursos interessants

Comproveu si la vostra contrasenya és segura en aquesta pàgina web.

Més sobre contrasenyes segures

Pujar