Novetats Comissionat

← Tornar

Rubí, 23 de maig de 2008

Signatura dels nous convenis de gestió dels telecentres i presentació de la nova imatge de la Xarxa de Telecentres de Rubí

Amb l’objectiu de poder garantir a tothom l’accés a un ordinador i connexió a Internet s’han anat creant en els darrers anys a la nostra ciutat diferents telecentres, alguns de nous i d’altres sobre punts ja existents. La presència territorial arreu de la ciutat és clau per assolir els objectius del Comissionat, i el model de gestió dels telecentres que tenim a Rubí, amb la col·laboració de diferents associacions de veïns o d’altres entitats, com la Coordinadora d’Entitats, ens permet aquesta presència per tot el territori tan important per aconseguir la inclusió digital.

Després de més de quatre anys de singladura dels telecentres, des del Comissionat per a la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí s’ha fet una anàlisi de la situació i de la utilització dels telecentres. Aquesta anàlisi ha demostrat que els telecentres són un recurs del qual encara es pot aconseguir molt més rendiment del que han estat donant en aquests darrers anys. D’aquesta anàlisi de la situació es desprèn, doncs, que cal incidir en dos aspectes principals: cal que el concepte de telecentre arribi a ser familiar i conegut per la ciutadania, i cal ampliar tant les hores de servei com els recursos que s’hi ofereixen perquè els telecentres esdevinguin un espai de referència i d’activitat en el territori respecte a les noves tecnologies.

Així doncs, l’objectiu comú del Comissionat per aquest any és el de millorar aquest servei qualitativament i rendibilitzar al màxim els recursos que ofereix la Xarxa de Telecentres de Rubí. Per aconseguir aquest objectiu principal el Comissionat s’ha basat en tres línies d’actuació: s’ha fet una revisió dels convenis de col·laboració amb les diferents associacions gestores que representa una implicació major tant del Comissionat com de les associacions, s’ha creat una imatge pròpia de la Xarxa de Telecentres de Rubí i s’ha engegat una campanya de difusió, i s’ha apostat més fermament per dinamitzar els telecentres i fer-los espais dinàmics, actius i formatius per a la ciutadania.

Signatura dels nous convenis

Els primers convenis de col·laboració amb les associacions per a la gestió es van començar a signar el febrer del 2004, i els darrers daten de l’octubre del 2005. En aquest període es va establir conveni de col·laboració amb 7 associacions de veïns de la nostra ciutat (Can Fatjó, Vallès Park, Centre, Zona Nord, Ca n’Oriol, Les Torres i Can Vallhonrat) que ara renoven la seva col·laboració i signen el nou conveni.

Al setembre del 2007 es va crear un nou telecentre al barri del Pinar, que s’afegeix a la Xarxa de Telecentres de Rubí i que també signa ara el conveni de col·laboració.

Es manté el conveni de col·laboració vigent al Telecentre Ateneu que gaudeix d’alguns dels recursos que es promouen dels del Comissionat com a Xarxa de Telecentres de Rubí. Cal recordar que l’Ateneu és un projecte de la Coordinadora, que manté obert el telecentre més de 30 hores a la setmana i que des dels inicis l’ha gestionat com un espai dinamitzat i actiu, amb molts usuaris i usuàries i on es fan cursos, monogràfics, etc. També és un espai que aprofiten les entitats de la Coordinadora per fer-hi activitats.

El nou conveni, a més d’adaptar-se a la realitat que ha demostrat el funcionament dels telecentres després de més de quatre anys, compromet i obliga tant el Comissionat com les associacions a optimitzar al màxim aquest recurs incrementant la qualitat i dotant-lo de valor.

Com a novetat principal hi ha el compromís de les associacions de col·laborar activament en la dinamització de l’espai i a mantenir el telecentre obert i amb una persona responsable del seu funcionament un mínim de 8 hores setmanals. El Comissionat, per la seva banda, adquireix el compromís de cobrir la meitat del temps que el telecentre estigui obert amb la figura del dinamitzador o dinamitzadora.

A cada telecentre hauran de treballar estretament el dinamitzador o la dinamitzadora i l’associació per organitzar i dur a terme diferents activitats tenint en compte el perfil dels seus usuaris i usuàries. Ja s’hi han començat a impartir monogràfics de 4 o 5 hores com “Obre el teu compte de correu” o “Fes el teu currículum amb l’OpenOffice”, entre d’altres. El Comissionat col·labora en l’organització de les activitats, aportant recursos i materials i fent-ne difusió (a part de tots els aspectes més tècnics de manteniment i actualització dels equips informàtics i del programari).

Nova imatge i campanya de difusió de la Xarxa de Telecentres de Rubí

Per donar un nou impuls al recurs dels telecentres és imprescindible donar-lo a conèixer a la ciutadania, ja que tant el servei com el concepte del telecentre, són desconeguts per a la majoria de la població

Des del Comissionat s’ha volgut reforçar la idea de xarxa o comunitat que representen tots els telecentres, donant presència a la designació Xarxa de Telecentres de Rubí, a partir de la qual s’ha creat el nou logotip que vol convertir-se en la imatge pròpia del servei que permeti la seva identificació per part dels ciutadans i ciutadanes.

A partir del nou logotip i de la nova imatge corporativa s’estan creant diferents elements, que ajudaran a donar a conèixer la Xarxa com per exemple seran, la graella de programació de les activitats, un plànol de situació de tots els telecentres o un carnet d’usuari o usuària. Està previst fer més endavant el repartiment d’un díptic informatiu per donar a conèixer la Xarxa de Telecentres de Rubí i la instal·lació de rètols identificatius per a fer visible els telecentres des del carrer.

Amb totes aquestes iniciatives el Comissionat pretén aconseguir crear una imatge pròpia i identificable dels telecentres de la ciutat, que ens ajudi a donar a conèixer la Xarxa de Telecentres de Rubí al màxim de població possible, i que els telecentres esdevinguin un espai de referència a la seva zona, no només com a punt de connexió a Internet gratuït si no com a espai dinamitzat i actiu: un espai referent de les noves tecnologies, aprofitant les eines que ofereix el telecentre.