Novetats Comissionat

← Tornar

Rubí, 19 de desembre del 2007

La Xarxa de Telecentres de Rubí s'amplia amb un nou punt d'accés a Internet al barri del Pinar

El passat 17 de setembre va començar a funcionar el Telecentre el Pinar, on s’han estat impartint cursos d’informàtica i Internet bàsics adreçats als veïns i les veïnes del barri.

Un telecentre és un local d'accés a Internet públic i obert a tothom, que es dirigeix prioritàriament a la població i als llocs que no disposen de mitjans propis d'accés a les noves tecnologies o a la formació. Per a la Xarxa de Telecentres de Catalunya, i evidentment per al Comissionat per a la Societat de la Informació, aquests han de ser espais orientats aldesenvolupament de processos integrals d'alfabetització digital i d'accés a les noves tecnologies que han de comptar amb equipament informàtic, connexió a Internet i ajuda personalitzada.

Hi ha 500 punts d’accés gratuït a Internet dins la Xarxa de Telecentres de Catalunya. Rubí, amb aquest nou telecentre del Pinar, compta ja amb 12 punts d’accés gratuït a Internet:

 • Telecentre el Pinar
 • Telecentre Rubí Desenvolupament
 • Telecentre les Torres-Rubí 2000
 • Telecentre Can Vallhonrat
 • Telecentre Can Fatjó
 • Telecentre Ca n’Oriol
 • Telecentre Zona Nord
 • Telecentre Centre
 • Telecentre Vallès Park
 • Telecentre Ateneu
 • Telecentre Torre Bassas
 • Biblioteca Mestre Martí i Tauler.

El model majoritari de gestió dels telecentres de Rubí és un conveni de col·laboració entre el Comissionat per a la Societat de la Informació i entitats de la ciutat, que s’encarreguen de gestionar les aules.

Els veïns i les veïnes del Pinar havien manifestat el seu interès per comptar amb un punt d’accés gratuït a Internet, i ja l’any 2005, mitjançant el Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri del Pinar, es van posar en contacte amb el Comissionat per a la Societat de la Informació, que de seguida va mostrar interès pel projecte. En aquell moment, però es va plantejar el problema de la ubicació; no hi havia un espai adequat on crear el telecentre.

Quan s’aprova el Pla de Barris del Pinar, dins la 3a convocatòria de la llei de barris de la Generalitat de Catalunya, el Comissionat entra a formar part de la comissió tècnica de treball i del procés de definició dels usos del nou equipament sociocultural, que es preveu que estigui enllestit per a finals del 2009 inicis del 2010. En aquest nou equipament s’ha previst, entre d’altres espais, la ubicació d’un telecentre.

Mentre no estigui construït el nou equipament sociocultural, i per tal de poder oferir ja el servei del telecentre, que era una antiga demanda dels veïns i les veïnes i del Pla de Desenvolupament Comunitari, es va acordar d’instal·lar el telecentre en un local de titularitat municipal del qual fan ús el Pla de Desenvolupament Comunitari i el Pla de Barris.

Així, el juliol passat el Telecentre el Pinar va esdevenir la primera actuació del Pla de Barris a concretar-se, quan el Comissionat per a la Societat de la Informació va instal·lar 5 ordinadors amb el sistema operatiu Linux i connexió a Internet. Aquests 5 ordinadors, que se sumen als 45 terminals amb què ja compta la Xarxa de Telecentres de Rubí, funcionaran a través del programa de gestió dels telecentres; és a dir, que caldrà registrar-se com a usuari i usuària i s’hi accedirà amb usuari i contrasenya.

Des del setembre s’hi han impartit 9 cursos bàsics d’iniciació a la informàtica i Internet, en horaris de matí i tarda. Amb aquesta primera campanya de cursos s’ha volgut donar a conèixer el telecentre als veïns i les veïnes i copsar de primera mà quin serà el perfil d’usuaris d’aquest nou punt d’accés gratuït a Internet per tal de programar-hi les accions més pertinents. Des del 17 de setembre una trentena de veïns i veïnes han realitzat un o més dels cursos programats, i avui 19 de desembre a les 19 hores el regidor comissionat per a la Societat de la Informació, Martí Pujol i Brustenga, ha entregat els certificats d’assistència a tots aquells alumnes que han realitzat els cursos, dins el que ha estat un acte de reconeixement als primers alumnes del telecentre i de difusió d’aquest recurs a tot el barri.

Segons les enquestes de satisfacció realitzades pels alumnes dels cursos, la majoria no havien utilitzat mai un ordinador o ho havien fet molt poc, i gairebé tots han manifestat que el curs els ha aportat molts coneixements nous. D’entre els coneixements adquirits molts han destacat el descobriment d’Internet, i tots han destacat tant el professorat com la forma tan amena i comprensible com s’han desenvolupat les classes.

De cara al 2008 hi ha la previsió de signar un conveni de col·laboració per a la gestió del telecentre amb l’Associació de Veïns del Pinar, per tal que funcioni com la resta de telecentres de la xarxa de Rubí. Com en els altres telecentres, el Comissionat adquireix el compromís del manteniment del maquinari i programari necessaris i de formar els membres de l‘associació perquè puguin gestionar l’aula. El Comissionat també aportarà la figura del dinamitzador o dinamitzadora, que s’encarregarà de dinamitzar l’espai i de programar-hi i impartir formació. El Telecentre del Pinar ha d’acostar els veïns i les veïnes del barri a les noves tecnologies i la societat de la informació, i també haurà de promoure i participar en projectes comunitaris del barri. Ja en els cursos que s’han realitzat fins ara, el Pla de Desenvolupament Comunitari ha col·laborat amb el Comissionat en la difusió i les inscripcions, i ha aportat suggeriments sorgits del coneixement més directe que té dels veïns i les veïnes del barri.

Com a conclusió de les accions dutes a terme fins ara al Telecentre el Pinar, el Comissionat per a la Societat de la Informació es planteja com a repte arribar a un major nombre de veïns i veïnes, fent més difusió d’aquest recurs, i oferir cursos més adaptats a les seves necessitats i interessos reals.

Alumnes cursos El Pinar

Martí Pujol, regidor comissionat per a la societat de la informació, lliura els diplomes als alumnes de El Pinar.