Novetats Comissionat

← Tornar

07.04.2006

Primeres estadístiques del web del Comissionat 6 mesos després de la presentació de la darrera versió

Ja fa més de sis mesos que va entrar en funcionament el nou web del Comissionat per a la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí, que es va presentar, concretament, el 16 de setembre del 2005. Aquesta darrera versió del web del Comissionat, que representa el punt de partida del futur Portal de Ciutat, ha estat creada i es manté actualitzada gràcies al nou gestor de continguts amb el qual ja han començat a crear el seu web algunes entitats de la ciutat.
Després de sis mesos el Comissionat per a la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí ha fet balanç i presenta ara les estadístiques del seu web www.rubidigital.cat, que ha rebut un total de 46.636 visites en el seu primer semestre de funcionament.
Pel que fa a les dades obtingudes cal destacar el fort augment de visites registrades al mes de març, un augment que es consolida segons les dades de l’abril (16.856 visites) i inicis de maig. Les planes més visitades són la portada (43.80%) i la del correu ciutadà (25.40%), fet que prova que és el servei més utilitzat dels que ofereix el Comissionat per a la Societat de la Informació. Tot i que la majoria de les visites són de curta durada, fins a 30 segons, les següents franges són les que van dels 2 als 15 minuts, dada que ens indica que un bon nombre d’usuaris entra i fa ús dels serveis que ofereix el web www.rubidigital.cat. L’extensió d’origen principal és la d’Espanya, seguida per la dels EUA, que deu arribar al web del Comissionat per la coincidència del domini amb certes cerques. Una altra dada interessant és el nombre d’usuaris que utilitzen el navegador lliure Firefox (12.26%), que el darrer any va guanyat destacablement quota d’utilització a l’Explorer.

Aquestes són les dades detallades de les estadístiques:


  Nombre de visites

Setembre 05 (des del dia 16)   2.541 

Octubre 05   5.684
Novembre 05   5.410
Desembre 05   5.041
Gener 06   6.170
Febrer 06   5.766
Març 06 (fins al dia 24)   16.024

Total visites 1r semestre   46.636

      

  Planes més visitades

Portada   43.80%
Rubidigital (correu ciutadà)   25.40%
10 sms   6.82%
Cercador   3.09%
Comprem a Rubí   1.71%

  Durada de les visites

De 0 a 30 s   66.18%
De 30 s a 2 m   8.07%
De 2 a 5 m   5.80%
De 5 a 15 m
   6.60%
De 15 a 30 m   4.10%
De 30 m a 1 h   4.50%
Més d’1 h   4.30%

  Primeres extensions d'origen

Espanya   87.22%
EUA   4.26%
Senegal   1.27%
França   0.61%

Sèrbia i Montenegro   0.44%
Regne Unit   0.44%
Lituània   0.42%

Marroc   0.31%
Altres   2.69%

  Navegadors més utilitzats

Explorer   85.39%

Firefox   12.26%

 Dies i hores amb més visites

Pel que fa al percentatge de visites rebudes segons el dia de la setmana la tendència general mostra que els dies amb més visites són dimecres, seguits de dijous i divendres, especialment als mesos de novembre, desembre i gener. La resta de mesos els percentatges són més igualats durant la setmana. Hi ha un percentatge menor en les visites durant el cap de setmana, tot i que el mes d’octubre aquest percentatge gairebé s’iguala al dels dies laborables. Al mes de novembre aquest augment encara és notable, tot i que inicia un descens, especialment els diumenges, que es torna a fer notable al febrer, quan les visites al cap de setmana tornen a ser menys de la meitat que els dies laborables.

Pel que fa al percentatge de les visites durant el dia, el major nombre es rep a la tarda, entre les 16 i les 20 h, iniciant-se l’ascens de visites a partir de les 14 h. Les visites del matí és mantenen força regulars des de les 8 fins a les 13 h, excepte al gener, on hi ha un augment destacable entre les 9 i les 11h. De l’octubre al gener les vistes de la tarda són com a mitjana el doble que al matí, però a partir del febrer s’amplia la diferència i les visites de la tarda arriben al triple que les del matí.


Setembre 05    dia de la setmana amb més visites: dimecres 

                            hora del dia amb més visites: 16-17 h 


Octubre  05        dia de la setmana amb més visites: dijous

                              hora del dia amb més visites: 18-19 h


Novembre 05     dia de la setmana amb més visites: divendres

                              hora del dia amb més visites: 19-20 h


Desembre 05    dia de la setmana amb més visites: divendres 

                             hora del dia amb més visites: 19-20 h


 Gener 06           dia de la setmana amb més visites: dimecres

                             hora del dia amb més visites: 17-18 h


 Febrer 06          dia de la setmana amb més visites: dimecres

                             hora del dia amb més visites: 16-17 h 


 Març 06             dia de la setmana amb més visites: dimecres

                             hora del dia amb més visites: 17-18 h