Formació en noves tecnologies

Per a més informació, podeu trucar a l'Ateneu Municipal 935 887 473de dilluns a dijous de 10 a 14 i de dilluns a divendres de 16 a 21 h

La nova campanya manté una àmplia oferta de cursos i places de formació bàsica, ja que segueixen sent els cursos més sol·licitats, i es continua amb l‘oferta de cursos una mica més avançats i específics, atenent també les demandes dels usuaris i les usuàries, i adaptant-se a les competències que es poden certificar amb l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació que expedeix la Generalitat de Catalunya.

El període d'inscripció és:

del 25 de gener al 5 de febrer, per a cursos del 8 de febrer al 17 de març de 2016.

Les inscripcions seran telefòniques, al número 935 880 041, en els dies i horaris indicats per a cada trimestre. L'horari d'atenció telefònica serà de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 18 h, excepte vígilia de dia festiu que l'atenció només serà al matí.

El preu públic per a formalitzar la inscripció és de 18 € per curs.

Aquí us podreu descarregar els manuals de formació.

NIVELL INICIAL

Informàtica preliminar: adreçat a persones que no han utilitzat mai un ordinador. Coneixeran les parts de l'ordinador i es familiaritzaran amb el teclat, el ratolí, la pantalla i l'escriptori.

Informàtica inicial: adreçat a persones sense coneixements d'informàtica però familiaritzats amb l'ordinador. Aprendran a configurar l'escriptori i treballar amb carpetes i directoris i s'iniciaran en l'edició de textos.

Iniciació a Internet: adreçat a persones amb coneixements d'informàtica però que no utilitzen Internet. S'adquiriran els coneixements necessaris per cercar informació dins la xarxa i es farà una introducció al correu electrònic.

NIVELL MIG

Iniciació a l'OpenOffice.org: adreçat a aquelles persones que tenen o no un coneixement previ d'eines ofimàtiques i vulguin aprofitar el programari lliure com a eina de treball a casa o la feina.

Internet avançat: adreçat a persones ja iniciades en Internet. S'aprofundirà en el coneixement i la utilització dels recursos que ofereix la Xarxa.

MONOGRÀFICS

Processador de textos(Writer): adreçat a persones amb coneixements bàsics d'informàtica que vulguin aprofundir en el coneixement del programari per a l'edició de textos.

Full de càlcul (Calc): adreçat a persones amb coneixements bàsics d'informàtica que vulguin aprofundir en el coneixement del programari per a elaborar fulls de càlcul.

Presentacions (Impress): adreçat a persones amb coneixements bàsics d'informàtica que vulguin aprofundir en el coneixement del programari per a la realització de presentacions.

Bases de Dades (Base): adreçat a persones amb coneixements bàsics d'informàtica que vulguin aprofundir en el coneixement del programari per a elaborar bases de dades.

Tractament d'imatges (Gimp): adreçat a persones amb coneixements bàsics d'informàtica que vulguin aprofundir en el coneixement del programari per a l'edició i el retoc d'imatges.

Creació de pàgines web: adreçat a persones amb un alt coneixement d'informàtica que es vulguin iniciar en la creació de pàgines web.

Ofimàtica i Internet per a entitats: adreçat a persones associades que vulguin aplicar les noves tecnologies en la gestió de la seva entitat. Rebran nocions bàsiques d'ofimàtica i de com treure rendiment dels recursos que ofereix Internet.

Creació de webs per a entitats, comerços i pimes: adreçat a entitats, comerços i pimes de la ciutat que vulguin construir i mantenir el seu propi web d'una manera senzilla i ràpida per donar-se a conèixer a Rubí i més enllà.

Pujar